Facebook

Tjänster


Grävtjänst på Ålands sedan 1970. Åkeritjänster. Bergsprängning. Och mycket mer.

Kontakta oss

Grävmaskinstjänster


Vi har ett stort antal grävmaskiner från Caterpillar och de flesta har full utrustning och tillbehör. Vi har rätt maskin, oavsett jobb.

Jämna berget med marken


Maskinparken består av moderna entreprenadmaskiner som hjul- och bandgrävmaskiner, hjullastare, långgrävare och teleportrar.

Åkeriverksamhet


Med våra schaktbilar, bodbilar och lastbilar klarar vi av att leva upp till våra kunders krav och efterfrågan.

Husgrunder


Vi gör klart hela grusbädden. Allt underarbete och dränering. Enkelt.

Bergsprängning


Sandviken borrmaskin klarar hål både vertikalt och horisontellt.

Natursten


Gör trädgården vacker. Vi har en mängd olika storlekar på natursten.

Sållskopa och hydraulhammare


Vi kan sålla jord och slå sönder sten och betong på din gård.

Extra lång skopa


I vår maskinpark finns även maskiner med extra lång arm för djupa hål och muddring.

Slamsugning


Vi har en kraftig och mobil sug.

©2021 Eklunds Åkeri Öb FO 0833276-3